LUMIX TRADE sa od založenia v roku 1994 zameriava na obchodnú činnosť, export, import, výrobu betónových garáží a prefabrikátov, prekládku sypkých a kusových materiálov, dopravnú činnosť, prevádzkovanie riečnych prístavov a plavby po rieke Bodrog, Tisa až po Čierne more.

Naša spoločnosť sa zaoberá aj zhodnocovaním stavebného odpadu. Po odobratí odpadu vydávame pôvodnému majiteľovi aj potvrdenie o likvidácii odpadu potrebné pre odbor životného prostredia.

Rozhodnutie OÚ Trebišov – Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov OU-TP-OSZP-2020/007304-007
Rozhodnutie OÚ Trebišov – Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhdonocovanie odpadov OU-TP-OSZP-2019/011482-004
Rozhodnutie OÚ Trebišov – Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhdonocovanie odpadov OU-TP-OSZP-2019/012772-003

V súčasnosti sa firma naďalej zaoberá obchodnou činnosťou, preskladnením materiálov ako aj výrobou betónových prefabrikátov realizovanou na prevádzke výrobne prefabrikátov, v Čerhove. Firma zabezpečuje predaj a rozvoz štrkov, pieskov a kameniva.

Rozšírili sme ponuku o výrobu, predaj a rozvoz betónov všetkých druhov!

Ponúkame aj prefabrikovaný cestný panel vyhotovený zo železobetónu, slúžiaci na výstavbu dočasných vozoviek, obchádzkových komunikácií, plôch na parkovanie a odstavných plôch. Technická špecifikácia.

 • predaj kameňa
  predaj kameňa
 • predaj štrku a piesku
  predaj štrku a piesku
 • garáž z prefabrikovaných betónových tvárnic
  garáž z prefabrikovaných betónových tvárnic
 • zažite výlet loďou až k Čiernemu moru
  zažite výlet loďou až k Čiernemu moru
 • plavba po Bodrogu
  plavba po Bodrogu
 • degustácia tokajského vína
  degustácia tokajského vína
 • predaj tokajských vín
  predaj tokajských vín

Príďte sa zabaviť a zažiť dobrodružstvo na výletnej lodi ARTUR. Splavujeme po rieke Bodrog, Tisa, s možnosťou fakultatívnych výletov do Tokajskej oblasti prípadne až k Čiernemu moru.